KARİYER FIRSATIİNSAN KAYNAKLARI

Biotical İlaç misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve verimli olabilmesini ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktır.
Herkesin içerisinde görev almak istediği bir kurum olmamızı sağlayan değerlerimizi geliştirerek en iyileri Biotical’a kazandırmayı hedefliyoruz.
… Pozisyona değil Biotical’a işe alım yapıyoruz.
… Pozisyonun gerektirdiklerinden fazla yetkinlik ve kapasiteye sahip kişileri işe alıyoruz.
… Kişileri en iyi yapabilecekleri işlere değil; en çok gelişebilecekleri işlere yerleştiriyoruz.
… Bireysel gelişimi desteklemek için, Biotical’ta rotasyonları sıklıkla kullanıyoruz.
… Biotical’ta divizyonlar arası kurulan takımlarla kişilerin iş odaklılıklarını ve vizyonerliklerini arttırmayı hedefliyoruz.
… Biotical’ta bireysel gelişimi desteklemek için, Biotical içi eğitim programları uyguluyoruz.
… Biotical’ta yöneticilerimizi Biotical içerisinden yetiştirmeyi tercih ediyoruz.
… Tercih edilen bir kurum olmak ve bu konumu kalıcı hale getirmek,
… Müşterilerimizi memnun ederken çalışma arkadaşlarına ve kuruma katkı sağlayacak insanlarla birlikte olmak,
… Yetkinliğe dayalı işe alım süreci yürütmek,
… Sonuç odaklı bir organizasyon oluşturarak her aşamada bu yapıyı destekleyen, bilgi, beceri ve deneyimi yüksek çalışanlar oluşturmak,
… Adil, rekabetçi, doğru ücret ve çalışmanın ödüllendirildiği politikalar yürütmek,
… Çalışanların kendi ihtiyaçlarına ve sektörün gereksinimlerine yönelik gelişim planları hazırlamak,
… Motivasyonu ve bağlılığı arttırıcı yaklaşımları geliştirmek üzere hareket etmekteyiz.
… Çalışanlarımızın milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri zenginliğimizin özeti olarak kabul edilebilir.
Doğrudan başvuru yapmak için biogm@biotical.com.tr adresine güncel CV’nizi iletebilirsiniz.